รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เอเชียประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2869-3333

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2869-3399,

โทรสาร: 0-2250-5277

www.asiainsurance.co.th

care@asiainsurance.co.th

บริษัท เอเชียประกันภัย1950จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ด้วยทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 กลุ่มผู้ชำนาญการด้านธุรกิจประกันภัยนำโดย นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ได้เข้าถือหุ้นและบริหารงาน เพื่อสร้าง “ เอเชียประกันภัย ” ให้เป็น บริษัทประกันภัย ที่มี นวัตกรรมใหม่แห่งวงการประกันภัย และในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 ได้มีการคิดค้นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ แบบแรกในประเทศไทยจนได้เป็น Generic Name ของวงการ ประกันภัย คือ ASIA 3+ ที่สร้างความแปลกใหม่เพิ่มสีสันให้กับวงการประกันภัย และได้รับการยกย่อง เป็นบริษัทประกันภัยแนวนวัตกรรมใหม่

เมื่อปี 2550 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล GOLD AWARD สุดยอดแคมเปญการตลาด MAT AWARD 2007 อันดับหนึ่ง จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประเภทแนวความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดใหม่ และเปิดศูนย์จำหน่าย ASIA 3+ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นการให้บริการแบบครบวงจรเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการจาก ผู้บริโภคอย่างแท้จริง และวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งเป็นธนาคารอันดับต้นของสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือพัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท ล่าสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เอเชียประกันภัย 1950 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน “ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ” สู่ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอเชียประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  • ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง