รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2640-4500

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 8.30 – 17.30 น.

0-2555-9100

โทรสาร: 0-2955-0205

www.samaggi.co.th

samaggi@samaggi.co.th

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทประกันภัยรถยนต์ประกัน ภัยธุรกิจขนาดย่อมและการประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทแห่งนี้ถือเป็นผู้นำที่สำคัญในตลาดประกันภัยในประเทศไทยโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายซึ่งรวมถึงการประ กัน อัคคีภัยการรับประกันภัยทางทะเลการรับประกันภัยรถยนต์ และการรับ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านทางธนาคาร ตัวแทนอิสระ และเครือ ข่ายสาขาของบริษัทกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ

ในปี 2559 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเปลี่ยน ชื่อเป็น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนชื่อ บริษัทในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของ The Chubb Corporation โดย ACE Limited ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำ ด้านธุรกิจประกันภัย ระดับโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกภาย ใต้ชื่อ Chubb ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยหัวใจหลักที่สำคัญของบริษัทมุ่ง เน้นความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ การพิจารณารับ ประกันภัย การให้บริการและการ ดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย

  • ประกันชีวิต
  • ประกันแบบสะสมทรัพย์
  • ประกันเพื่อการศึกษาบุตร
  • ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันเบ็ดเตล็ด
  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยอื่นๆ

ประกันโรคร้ายแรง,ประกันคุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้,ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน ดีไลท์แคร์ (HSD), ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์, ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ย