รายละเอียดแพคเกจ


บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย

แพคเกจ : 110 > 2000_AZCP 2+_Deduct_ทุน 50,000

คะแนนความคุ้มครอง 2.9/5

SAVE 11%

5,685 THB

6,400 THB

 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : 2,000 บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000 บาท

ประกันชั้น 2+

กรอกรายละเอียดรถของคุณ

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์:

  50,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   2,000 บาท / ครั้ง

 2. ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:

  50,000 บาท / ครั้ง

 3. ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ:

  ไม่คุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:

  1,000,000 บาท / คน
  10,000,000 บาท / ครั้ง

 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:

  1,000,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
   • ผู้ขับขี่ 1 คน:

    50,000 บาท / คน

   • ผู้โดยสาร 6 คน:

    50,000 บาท / คน

 2. ค่ารักษาพยาบาล :

  50,000 บาท / คน

 3. การประกันตัวผู้ขับขี่:

  300,000 บาท / ครั้ง