รายละเอียดแพคเกจ


บมจ.เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

แพคเกจ : E-Co Save2+/6899 ทุน 100,000 อนุโลม DD 2,000 Roadside

คะแนนความคุ้มครอง 5.0/5

SAVE 25%

5,165 THB

6,899 THB

 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 600,000 บาท

ประกันชั้น 2+

กรอกรายละเอียดรถของคุณ

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์:

  100,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

 2. ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:

  100,000 บาท / ครั้ง

 3. ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ:

  ไม่คุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:

  300,000 บาท / คน
  10,000,000 บาท / ครั้ง

 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:

  600,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
   • ผู้ขับขี่ 1 คน:

    50,000 บาท / คน

   • ผู้โดยสาร 4 คน:

    50,000 บาท / คน

 2. ค่ารักษาพยาบาล :

  50,000 บาท / คน

 3. การประกันตัวผู้ขับขี่:

  200,000 บาท / ครั้ง