รายละเอียดแพคเกจ


บมจ.ไทยศรีประกันภัย

แพคเกจ : ONE PRRICE (ซ่อมห้าง)

คะแนนความคุ้มครอง 3.0/5

SAVE 6%

18,416 THB

19,700 THB

 • ประเภทการซ่อม : ห้าง
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 2,500,000 บาท

ประกันชั้น 1

กรอกรายละเอียดรถของคุณ

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์:

  ตามทุนประกัน

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

 2. ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:

  ตามทุนประกัน

 3. ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ:

  คุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:

  1,000,000 บาท / คน
  10,000,000 บาท / ครั้ง

 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:

  2,500,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
   • ผู้ขับขี่ 1 คน:

    100,000 บาท / คน

   • ผู้โดยสาร 6 คน:

    100,000 บาท / คน

 2. ค่ารักษาพยาบาล :

  100,000 บาท / คน

 3. การประกันตัวผู้ขับขี่:

  200,000 บาท / ครั้ง