รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2620-8000 กด 1

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์ :0-2620-8000,

โทรสาร :0-2677-3979

www.aioibkkins.co.th

info@aioibkkins.co.th

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2494 เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “ อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม ” และ “ วิธสินประกันภัย ” ตามลำดับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ลูกค้าและ คู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “ โสภณพนิช ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทยได้ร่วมทุนกับ “ บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด ” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และมีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และจากการร่วมทุนนี้เองจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ” ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคงและการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและในปีพ.ศ.2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา การให้บริการในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมให้บริการ และความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ดังสโลแกนที่ว่า “ หลักประกันเคียงข้างคุณ ”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด