รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โทรแจ้งเคลม: 0-2206-5488

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2118-8111,

โทรสาร: 0-2285-6383

www.axa.co.th

axathai@axa.co.th

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสมาชิกของ กลุ่ม แอกซ่า ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ถือหุ้นหลักโดยกลุ่มแอกซ่า เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ และ ยุติธรรมเป็นมาตราฐานสูงสุดของบริษัท และมุ่งรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งถือเป้นพื้นฐานสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความสำเร้จของเราอย่างยั่งยืน

กลุ่มแอกซ่า คือผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 และได้ขยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2535 รวมถึงออสเตรเลียและทวีปเอเซียเมื่อปี 2538 แอกซ่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกมาถึง 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Interbrand ส่งผลให้โลกได้เห็นความสำเร็จของแอกซ่าบนธุรกิจประกันภัย เราดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทางด้านการเงิน ทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละช่วงในชีวิต

เพราะความไว้วางใจที่เราได้จากลูกค้า คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จและชื่อเสียงที่เราได้รับ เราจึงยึดมั่นต่อสัญญาที่กลุ่มแอกซ่ามีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยได้ขยายความรับผิดชอบของเราไปคุ้มครองลูกค้า กลุ่มหุ้นส่วนในธุรกิจ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ไปจนถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยบ้านและครอบครัว
  • ประกันสุขภาพรายกลุ่ม
  • ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
  • ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

https://www.axa.co.th/th/garage-locator

รายชื่อสาขา จำนวน 17 สาขา

https://www.axa.co.th/th/contact-us