รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอฟพีจี ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2203-9783

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 24ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.00-17.00น.

0-2231-2640,

โทรสาร:0-2231-2653

www.fpgins.co.th

enquiries@fpgins.co.th

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กว่าศตวรรษของการทำธุรกิจในเอเซียแปซิฟิก ที่เป็นการผสานกันของวัฒนธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และมรดกทางเอเซีย '' เอฟพีจี ประกันภัย '' ยังคงรักษาพันธมิตรกับสถาบันระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง และเมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญกับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯสามารถเสนอทางเลือกอย่างชาญฉลาดให้กับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยได้ ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ และก้าวหน้าทางด้านเทคนิค และบริการ การนำเสนอความคุ้มครองที่ยอดเยี่ยมที่สุด

พันธกิจบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำและความสำคัญที่แตกต่างกันเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า ความมีชื่อเสียงในวงการประกันภัยที่ยั่งยืนในฐานะประกันวินาศภัยที่มุ่งนำเสนอความคุ้มครองที่เข้าถึงลูกค้าของบริษัททั้งธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ หรือเป็นรายบุคคล ความมั่นคงด้านการเงินและพันธกิจของเอฟพีจีที่จะเติบโตและยั่งยืนเป็นเรื่องที่โดดเด่นจากการสืบทอดมายาวนานและความเชื่อของกลุ่มบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีมายาวนาน และการเป็นหุ้นส่วน สองสิ่งนี้เชื่อมโยงกับแผนงานให้ชัดเจนต่อเนื่องและวิธีการเทคนิคที่ก้าวหน้า และโครงสร้างของฝ่ายสินไหมเป็นสิ่งที่เอฟพีจี ประกันภัยทำอยู่ขณะนี้ ทีมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้จัดหาประกันวินาศภัยที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย

  • การประกันภัยทางทะเล
  • การประกันภัยทางการเงิน
  • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฏหมาย
  • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • การประกันภัยการเดินทาง
  • การประกันภัยรถยนต์

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่อสาขา