รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 เคเอสเค ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2022-1100

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

-

0-2022-1111,

โทรสาร: 0-2022-1122-3

www.kskinsurance.co.th

info.thailandf@kskgroup.com

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เคเอสเค กรุ๊ป เบอร์ฮาด เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดประกันภัยในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยเข้าถือสิทธิ์ในกิจการของบริษัท เอเชีย ไดนามิค ประกันภัย จำกัด ผ่านทางบริษัท คูเนีย ดามาย จำกัด (Kurnia Damai Sdn. Bhd.) และได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอเชีย ไดนามิค (ประกันภัย) จำกัด เป็น บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเคเอสเค กรุ๊ป และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551

สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ มีสาขาและศูนย์บริการ 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีตัวแทนกว่า 1,000 คนและมีอู่คู่สัญญาอีกกว่า 400 แห่ง รวมทั้งยังมีบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญที่พร้อมให้บริการอีกกว่า 200 คน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเคเอสเค ประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  • ประกันภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
  • ประกันภัยวิศวกรรม
  • ประกันภัยการขนส่งสินค้าและประกันภัยทางทะเล