รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1259

บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2825-8888,

โทรสาร: 0-2318-8550

www.msig-thai.com

customercare@th.msig-asia.com

บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใน เดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาท ต่อปีในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี

MSIG เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯมีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย

 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยที่อยู่อาศัย
 • ประกันภัยการเดิน
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 • ประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 • ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า
 • ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
 • ประกันภัยทางวิศวกรรม
 • ประกันความรับผิดชอบทางกฏหมาย
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด