รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ฟีนิกซ์ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2290-0555

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2290-0555,

โทรสาร: 0-2246-2352

www.pith.co.th

info@phoenix-ins.co.th

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ย้อนกลับไปเมื่อ 13 ปีก่อน “ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด “ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 การดำเนินธุรกิจในช่วงแรก มุ่งเน้นไปที่การรับประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ได้แก่ การประกันอัคคีภัย , การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง , การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง จากนั้นในปี 2550 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “ บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด “ ในเวลาต่อมา บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาการบริหารงาน และการบริการให้มีความเป็นมาตรฐาน จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับสากล และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย

  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ
  • ประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  • ประกันอิสรภาพ
  • ประกันภัยขนส่ง
  • ประกันภัยรถยนต์