รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคเนย์ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1726
แจ้งเคลมผ่านระบบOnline : คลิกที่นี่

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8-12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 1726,

โทรสาร: 0-2237-7409

http://www.seic.co.th/

customercarecenter@seic.co.th

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุญาตจากทางราชการให้ดำเนินกิจการเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยใช้ชื่อ “ อาคเนย์ ” มีที่มาจากหนึ่งในหุ้นส่วน คือ คุณพยัพ ศรีกาญจนา ซึ่งเดิม มีกิจการค้า ชื่อว่า “บริษัท อาคเนย์ จำกัด” จึงใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า The South East Insurance Company Limited โดยมีคณะผู้ก่อตั้งบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่
1. หลวงดำรงดุริตเรข
2. พระยาปรีชานุสาสน์
3. นายรองสนิท โชติกเสถียร
4. หม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล
5. พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล
6. นายพยัพ ศรีกาญจนา
7. นายเทียน เหลียวรักวงศ์

สำหรับดวงตราสัญลักษณ์ของบริษัทนั้นใช้ ตราพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ ประเทศไทย คำว่า “ อรุณ ” สะท้อนความสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นที่มาของการนำรูปแบบพระปรางค์วัดอรุณฯมาเป็นตราสัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
ปณิธานของอาคเนย์ โดยหลวงดำรงดุริตเรข : “ ธุรกิจประกันภัย โดยบริษัท อาคเนย์ จะต้องเป็นธุรกิจที่นำมาซึ่งกำไรอันชอบธรรมเท่านั้น ”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยรถจักรยานยนต์
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยมะเร็ง
  • ประกันภัยการเดินทาง
  • ประกันอัคคีภัย
  • ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ