รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยศรีประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2878-7000

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่126/2 อาคารไทยศรีประกันภัย ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง

วันจันทร์ – ศุกร์

0-2878-7111,

โทรสาร: 0-2439-4840

www.thaisri.com

info@thaisri.com

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2496 ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริหารและพนักงานกว่า 570 คน โดยมีสาขา สำนักงานตัวแทน และศูนย์บริการมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ 21 มกราคม 2548 บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 440 ล้านบาท มีพนักงานรวมผู้บริหารทั้งสิ้นกว่า 580 คน พร้อมสาขา สำนักงานตัวแทนและศูนย์บริการ มากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอความคุ้มครองภัย และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างกรมธรรม์และการให้บริการแก่ผู้ซื้อความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ความสามารถในการนำเสนอความคุ้มครองที่เป็นแบบอย่างเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล ทำให้กรมธรรม์ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากกรมธรรม์ทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด พนักงานของเรา พร้อมที่จะเข้าไปดูแล และอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและสบายใจ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แห่งใดของประเทศ ดั่งคำมั่นสัญญาที่เรายึดถือและปฏิบัติเสมอมาว่า “ไทยศรีประกันภัย เราประกันความสบายใจให้คุณ”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยศรีประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยวิศวกรรม
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยสุขภาพ
  • ประกันภัยเบ็ตเตล็ดที่ (การประกันภัยโจรกรรม,การประกันภัยสำหรับเงิน,การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคล ภายนอก,การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ,การประกันภัยสำหรับกระจก,การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน,การประกันภัยความสื่อสัตย์,การประกันภัยความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์,การประกันภัยความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบอาคาร,การประกันภัยการประกอบกิจการสำหรับปั๊มน้ำมัน และการประกันภัยก่อการร้าย)

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม บริษัท ไทยศรีประกันภัย

รายชื่อสาขา