รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 1557

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2129-8888,

โทรสาร: 0-2955-0205

www.viriyah.co.th

info@virayah.co.th

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 69ปี แห่งความภูมิใจกับ “ วิริยะประกันภัย ” บริษัทของคนไทยอย่างแท้จริง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท อาเซียพณิชการ(ประกันภัย) จำกัด โดยให้บริการด้านการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยขนส่งทางทะเล ภายใต้การบริหารงานของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการด้านการประกันภัยของบริษัทในเครือคือ บริษัทธนบุรีพานิช จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์ซีเดส เบ็นซ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัทอาเซียพาณิชย์การประกันภัย จำกัด ''

วันที่ 16 มกราคม 2522 - ขยายธุรกิจไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชนและสังคมไทย โดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " บริษัทวิริยะพานิชประกันภัย จำกัด"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 - เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น " บริษัท วิริยะประกันภัยจำกัด " ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนไทยและสังคมไทยมาโดยตลอด

ปี พ.ศ.2530 - นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด สามารถครองส่วนแบ่งตลาดประกันภัยรถยนต์อันดับ 1 เป็นครั้งแรก และยังคงรักษาอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2535 - บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกครั้งในตลาดประกันวินาศภัยด้วยการครองส่วนแบ่งตลาดประกันวินาศภัย รวมทุกประเภทเป็นอันดับ 1 และยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ปี พ.ศ.2553 - นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก20,000 ล้านบาท ปี พ.ศ.2555 - ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้น สู่การจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ปี พ.ศ.2556 - เป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับตรงก้าวขึ้นสู่หลัก 30,000 ล้านบาท ปัจจุบัน – คือ บริษัทประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่าเบื้ยประกันภัยรับในปี 2556 ที่สูงถึง 33,983.11 ล้านบาท และครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 22

วิสัยทัศน์ “ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม ”

พันธกิจ “ ให้บริการที่สร้างความอบอุ่นและพึงพอใจจากเครือข่ายที่ครบวงจรทั่วประเทศ ด้วยกระบวนงานที่ทัน สมัยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยทีมงานที่มีจรรยาบรรณเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ ”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท วิริยะประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน
  • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • ประกันภัยสำหรับธุรกิจและความรับผิดชอบ
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยด้านการเงินและการค้ำประกัน