รายละเอียดแพคเกจ


บมจ.เอเชียประกันภัย 1950

แพคเกจ : ประเภท 2 +

 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 600,000 บาท

ประกันชั้น 2+

5.0 /5
คะแนนความนิยม

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 1. ความเสียหายต่อรถยนต์:

  ไม่คุ้มครอง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

 2. ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:

  10,000 บาท / ครั้ง

 3. ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ:

  ไม่คุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:

  300,000 บาท / คน
  10,000,000 บาท / ครั้ง

 2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:

  600,000 บาท / ครั้ง

  • ความเสียหายส่วนแรก:

   -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
  • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
   • ผู้ขับขี่ 1 คน:

    50,000 บาท / คน

   • ผู้โดยสาร 1 คน:

    50,000 บาท / คน

 2. ค่ารักษาพยาบาล :

  50,000 บาท / คน

 3. การประกันตัวผู้ขับขี่:

  100,000 บาท / ครั้ง