หมายเหตุ : เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ ชั้น 2+

คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และ รถมอเตอร์ไซค์สูญหายไฟไหม้ / เคลมสดรถชนรถ : ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถมอเตอร์ไซค์ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำ กับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถมอเตอร์ไซค์ รถมอเตอร์ไซด์) ดูแลในกรณีที่ รถมอเตอร์ไซค์หรืออุปรณ์ตกแต่งที่มากับรถมอเตอร์ไซค์ สูญหาย หรือ รถมอเตอร์ไซค์ไฟไหม้ และ ชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ
รถชนมีคู่กรณี

รถชน (มีคู่กรณี)

คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก) เช่น รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภท รถมอเตอร์ไซด์

ไฟไหม้

ไฟไหม้

ไฟไหม้ ไม่วาจะไหม้ด้วยตัวมันเอง หรือ ไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริง ไม่เกินทุนประกัน

รถยนต์สูญหาย

รถสูญหาย

ในหมวดรถมอเตอร์ไซค์สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคัน หรือ อุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริง ไม่เกินทุนประกัน หรือ หากรถมอเตอร์ไซค์สูญหายทั้งคัน บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถมอเตอร์ไซค์คืน หรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถมอเตอร์ไซค์คืน จะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมด กลับมาคืนด้วย (บริษัทประกันจะชดใช้ให้ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

*คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี

ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็น รถมอเตอร์ไซค์ หรือ ทรัพย์สินย์อื่นๆที่ เกิดจากอุบัติเหตุ

*ทุนประกัน

มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

*ประเภทการซ่อม

มี 2 ประเภท คือ 1.ซ่อมห้าง 2. ซ่อมอู่

- ซ่อมอู่ คือ อู่ซ่อมในเครือบริษัทประกันภัย

- ซ้อมห้าง คือ ศูนย์บริการ

*ค่าเสียหายส่วนแรก คือ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ช่วยกันจ่าย, กรณีมีการเคลมประกันรถมอเตอร์ไซค์ ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิด ในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอารประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess