รายละเอียดแพคเกจ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

แพคเกจ : BKI ป.2+ Promotion_2+ สุดคุ้ม (First Care 2+ Special สุดคุ้ม)อายุรถ 2-15 ปี ซ่อมอู่ กลุ่ม 3-5,กระบะ 320

SAVE 598.10บาท

6,901.90 บาท

7,500.00 บาท

 • ประกันชั้น : 2+
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000 บาท

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

1.) ความเสียหายต่อรถยนต์:
100,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -
2.) ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:
100,000 บาท / ครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:
1,000,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2.) ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:
1,000,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1.) อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
  • ผู้ขับขี่ 1 คน:
   200,000 บาท / คน
  • ผู้โดยสาร 6 คน:
   200,000 บาท / คน
2.) ค่ารักษาพยาบาล:
200,000 บาท / คน
3.) การประกันตัวผู้ขับขี่:
250,000 บาท / ครั้ง