ประกันรถแท็กซี่

เราให้คุณเช็คเบี้ยพร้อมเปรียบเทียบประกันรถแท็กซี่ได้ง่ายๆ รู้ผลทันที ผ่อนเงินสด 0% ที่ประกันออนไลน์ OOHOO

ทำไมต้องซื้อประกันรถแท็กซี่

ประกันภัยเปรียบเสมือนตัวช่วยรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น รถชนบนท้องถนน น้ำท่วมรถจากภัยธรรมชาติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถของคุณ บริษัทประกันภัยก็จะชดเชยความเสียหายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้เอง(ประกันรถแท็กซี่ภาคสมัครใจ) ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3+ หรือประกันชั้น 3

ซื้อกับ OOHOO ดียังไง

 • เช็คราคาพร้อมเปรียบเทียบความคุ้มค่าให้เห็นจะๆก่อนสั่งซื้อ

 • ซื้อเองได้ 24 ชั่วโมง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่โทรตาม

 • ผ่อนเงินสด 0% ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

 • รับกรมธรรม์ได้เลย ผ่านระบบออนไลน์

 • เจ้าหน้าที่พร้อมบริการด้วยใจ เมื่อคุณต้องการคำแนะนำ

4 ขั้นตอนการซื้อประกัน

ขั้นตอนที่ 1

เลือก เช็คราคาและเปรียบเทียบ
ได้ง่ายๆ 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2

กรอก กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน
และกรอกโค้ดส่วนลด

ขั้นตอนที่ 3

จ่าย เลือกชำระได้ทั้งเงินสด
บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 4

คุ้มครอง รับกรมธรรม์
ผ่านออนไลน์ทันที

ความคุ้มครองแต่ละประเภท

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 1

คุ้มครองทุกกรณี เคลมทุกกรณี ดูแลทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถแท็กซี่ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด จะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ ดูแลในกรณีที่รถแท็กซี่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถแท็กซี่สูญหายหรือไฟไหม้

 1. รถชน

  1. ไม่มีคู่กรณี ชดเชยความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี เช่น ชนคน สัตว์ สิ่งของ กำแพง รั้ว เสาไฟฟ้า ต้นไม้ กระถางต้นไม้ ถังขยะ ฟุตบาท หรือถูกขูด ขีด เฉี่ยว ชน ที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้

  2. มีคู่กรณี ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือทรัพย์สินย์อื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 2. รถไฟไหม้

  ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน

 3. รถสูญหาย

  ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถแท็กซี่สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถแท็กซี่คืนหรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถแท็กซี่คืนจะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมดกลับมาคืนด้วย (บริษัทประกันจะชดใช้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

 4. รถน้ำท่วม

  ในหมวดน้ำท่วมบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองในกรณีที่น้ำมาหารถแท็กซี่ น้ำจากภัยธรรมชาติ จะชดเชยให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินทุนประกันที่กำหนดไว้

ทุนประกัน
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภท

 1. ซ่อมอู่ คือ ซ่อมโดยอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

 2. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการที่ผู้ขับขี่ออกรถหรือศูนย์รถแท็กซี่ของยี่ห้อรถผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถแท็กซี่ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถแท็กซี่ (ช่วยกันจ่าย) กรณีมีการเคลมประกันรถแท็กซี่ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess


ความคุ้มครองประกันรถแท็กซี่ชั้น 2

คุ้มครองคู่กรณี ทรัพย์สินบุคคลอื่น และสูญหายไฟไหม้ (ไม่นิยมในท้องตลาด เนื่องจากมีประกันรถแท็กซี่ชั้น 2+ และประกันรถแท็กซี่ชั้น 3+ เป็นทางเลือกที่ดีกว่า)

 1. รถชน

  ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือทรัพย์สินย์อื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 2. รถไฟไหม้

  ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน

 3. รถสูญหาย

  ในหมวดรถแท็กซี่สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถแท็กซี่สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถแท็กซี่คืนหรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถแท็กซี่คืนจะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมดกลับมาคืนด้วย (บริษัทประกันจะชดใช้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ทุนประกัน
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภท

 1. ซ่อมอู่ คือ ซ่อมโดยอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

 2. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการที่ผู้ขับขี่ออกรถหรือศูนย์รถแท็กซี่ของยี่ห้อรถผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถแท็กซี่ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถแท็กซี่ (ช่วยกันจ่าย) กรณีมีการเคลมประกันรถแท็กซี่ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess


ความคุ้มครองประกันรถแท็กซี่ชั้น 2+

คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ และรถแท็กซี่สูญหายไฟไหม้ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถแท็กซี่ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือ พลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยานแท็กซี่) ดูแลในกรณีที่รถแท็กซี่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มากับรถแท็กซี่สูญหายหรือไฟไหม้ และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

 1. รถชน

  ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือทรัพย์สินย์อื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 2. รถไฟไหม้

  ไม่ว่าจะไหม้ด้วยตัวมันเองหรือไหม้เพราะเหตุสืบเนื่อง ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน

 3. รถสูญหาย

  ในหมวดรถแท็กซี่สูญหาย ไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ทั้งคันหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งมากับตัวรถ ประกันจะชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดตามจริงไม่เกินทุนประกัน หรือหากรถแท็กซี่สูญหายทั้งคันบริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดตามทุนประกัน โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้บริษัทประกันภัย หากตามรถกลับมาได้ลูกค้ามีสิทธิเลือกรับรถแท็กซี่คืนหรือจะไม่รับคืนก็ได้ แต่ถ้าหากรับรถแท็กซี่คืนจะต้องนำเงินที่ได้ไปทั้งหมดกลับมาคืนด้วย (บริษัทประกันจะชดใช้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ทุนประกัน
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภท

 1. ซ่อมอู่ คือ ซ่อมโดยอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

 2. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการที่ผู้ขับขี่ออกรถหรือศูนย์รถแท็กซี่ของยี่ห้อรถผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถแท็กซี่ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถแท็กซี่ (ช่วยกันจ่าย) กรณีมีการเคลมประกันรถแท็กซี่ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess


ความคุ้มครองประกันรถแท็กซี่ชั้น 3

คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินคู่กรณีและชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

 1. รถชน

  ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือทรัพย์สินย์อื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ทุนประกัน
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภท

 1. ซ่อมอู่ คือ ซ่อมโดยอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

 2. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการที่ผู้ขับขี่ออกรถหรือศูนย์รถแท็กซี่ของยี่ห้อรถผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถแท็กซี่ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถแท็กซี่ (ช่วยกันจ่าย) กรณีมีการเคลมประกันรถแท็กซี่ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess


ความคุ้มครองประกันรถแท็กซี่ชั้น 3+

คุ้มครองเฉพาะรถชนกับรถ ดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถแท็กซี่ เนื่องจากอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยว ชน หรือพลิกคว่ำกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (รถที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยานแท็กซี่) และชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

 1. รถชน

  ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี / อาจจะเป็นรถแท็กซี่หรือทรัพย์สินย์อื่นๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ทุนประกัน
มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดใช้ให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ (ไม่เกิน 80% ของราคาท้องตลาด)

ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภท

 1. ซ่อมอู่ คือ ซ่อมโดยอู่ในเครือบริษัทประกันภัย

 2. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการที่ผู้ขับขี่ออกรถหรือศูนย์รถแท็กซี่ของยี่ห้อรถผู้ขับขี่

ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถแท็กซี่ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถแท็กซี่ (ช่วยกันจ่าย) กรณีมีการเคลมประกันรถแท็กซี่ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิดในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess


ประกันรถแท็กซี่ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถ

วัตถุประสงค์ของพ.ร.บ.

 1. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุ ประสบภัยจากรถ โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที กรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่า ปลงศพ กรณีเสียชีวิต

 2. เป็นหลักประกันให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ

 3. เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุประสบภัยจากรถ

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

ความคุ้มครอง

 1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท/คน

 2. ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองสูงสุด 200,000 – 500,000 บาท/คน

 3. ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน

 4. ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาล 200 บาท/วัน (ไม่เกิน 20 วัน)