ทำไมต้องซื้อประกันรถจักรยานยนต์

ประกันภัยเปรียบเสมือนตัวช่วยรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น รถชนบนท้องถนน น้ำท่วมรถจากภัยธรรมชาติ เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถของคุณ บริษัทประกันภัยก็จะชดเชยความเสียหายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้เอง(ประกันรถ จักรยานยนต์ภาคสมัครใจ) ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 2, ประกันชั้น 3+ หรือประกันชั้น 3

พันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ

เช็กราคา เปรียบเทียบ และเลือกซื้อประกันรถจักรยานยนต์
จากบริษัทชั้นนำได้ในที่เดียว