รายละเอียดแพคเกจ

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

แพคเกจ : CHUBB New 2+ X-Treme 1 (รถเอเชีย ต่างจังหวัด) อายุรถไม่เกิน 25 ปี ซ่อมอู่

SAVE 525.48บาท

7,874.52 บาท

8,400.00 บาท

 • ประกันชั้น : 2+
 • ประเภทการซ่อม : อู่
 • ความเสียหายส่วนแรก : ไม่มี
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก : 1,000,000 บาท

กรอกรายละเอียดรถของคุณ

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

1.) ความเสียหายต่อรถยนต์:
300,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -
2.) ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้:
300,000 บาท / ครั้ง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.:
500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
2.) ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก:
1,000,000 บาท / ครั้ง
 • ความเสียหายส่วนแรก:
  -

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1.) อุบัติเหตุส่วนบุคคล :
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร:
  • ผู้ขับขี่ 1 คน:
   200,000 บาท / คน
  • ผู้โดยสาร 6 คน:
   200,000 บาท / คน
2.) ค่ารักษาพยาบาล:
200,000 บาท / คน
3.) การประกันตัวผู้ขับขี่:
300,000 บาท / ครั้ง