ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคาเพียง 1,689 บาทต่อเดือน

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคาเพียง 1,689 บาทต่อเดือน

25 Aug 2020

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ ผ่าน www.oohoo.io เบี้ยเพียง 1,689 บาทต่อเดือน ผ่อนสบายๆแค่ 3 เดือน สำหรับรถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถกระบะหรือบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ทุนประกันภัย 100,000 บาท เลือกซื้อผ่าน www.oohoo.io เท่านั้น

ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 500,000 บาท/ คน
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 10,000,000 บาท/ ครั้ง
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ ครั้ง

ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
- ความเสียหายต่อรถยนต์ 100,000 บาท/ ครั้ง
- กรณีขับชนกันยานพาหนะทางบก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ 100,000 บาท/ ครั้ง

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 100,000 บาท/ คน
- ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ คน
- การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ ครั้ง

เงื่อนไข
1. ซ่อมอู่ในเครือบริษัทเท่านั้น
2. รับประกันรถอายุไม่เกิน 17 ปี

หมายเหตุ: ราคาประกันรถยนต์ที่นำเสนอข้างต้น สำหรับลูกค้าที่ใส่ Code ส่วนลดจาก LINE Officail Account @OOHOO แล้วเท่านั้น

OOHOO l ประกันรถยนต์