ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองที่มากกว่า

01 Jun 2023

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ จาก ไทยวิวัฒน์ จัดโปรพิเศษเฉพาะลูกค้า OOHOO รับสิทธิพิเศษความคุ้มครองที่มากกว่า

เงินช่วยเหลือปลอบขวัญ กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อคน ต่ออุบัติเหตุ) 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิต (ต่อคน) 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง กรณีนำรถเข้าซ่อม (ไม่จำกัด)(ต่อการเข้าซ่อม) 1,000 บาท

เลือกซื้อเลย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1,000,000 บาท (ต่อคน)
10,000,000 บาท (ต่อครั้ง)
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,500,000 บาท (ต่อครั้ง)

ความรับผิดชอบต่อรถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
1) ความเสียหายต่อรถยนต์ (ตามทุนประกัน)
• ความเสียหายส่วนแรก  ไม่มี
2) ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้ขับขี่ 1 คน) 100,000 บาท (ต่อคน)
• เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร 6 คน) 100,000 บาท (ต่อคน)
2) ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (ต่อคน)
3) การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท (ต่อครั้ง)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า
2. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุุคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110 เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ตัน (320 ปิคอัพ)
3. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถไฟฟ้า, รถแต่งซิ่ง, รถติดแรป-สติกเกอร์-เคลือบแก้ว-แคปล่า, รถติดไซเรน,รถติดเครื่องทําความเย็น,รถติดคอกตู้ที่สูงเกินกว่า 2.5 เมตรนับจากพื้นดิน
รถขนส่งปลา สัตว์น้ำ-อาหารทะเล ติดตั้งถังออกซิเจน ,รถวิ่งร่วมขนส่ง เช่น Kerry, Grab, Lazada เป็นต้น
4. สำหรับแผนทุนประประกันภัย 400,000 - 500,000 ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัยหรือมีสําเนากรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 หรือ 2+ จากที่เดิม ที่ยังไม่หมดอายุประกันภัย มาเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ในกรณีที่ไม่มีการแสดงหลักฐานฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย
5. ทุนประกันภัยต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ารถในขณะที่เอาประกันภัย
6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมสวนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว
7. Chevrolet ทุกรุ่น ไม่รับป.1 รับเฉพาะป.2+ป.3+ที่ทุน 100,000 เท่านั้น
8. ในกรณีติดตั้งตู้/คอก/โครงเหล็ก ต้องแจ้งให้ทาง TVI ทราบเพื่อระบุแบบตัวถังให้ถูกต้อง
9. ซอมอู่ในสัญญาเท่านั้น
10. กรณีรถติดอุปกรณ์เสริมทางบริษัทฯ จะคุ้มครองในวงเงินราคาตามมาตราฐานของรุ่นรถที่ผลิตจากโรงงานเท่านั้น
11. อายุรถที่รับประกันภัย ขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย 
ทุนประกัน 100,000 บาท  ไม่จำกัดอายุรถที่รับประกันภัย
ทุนประกัน 200,000 บาท  รับอายุรถที่รับประกันภัย 1-10 ปี
ทุนประกัน 300,000 บาท  รับอายุรถที่รับประกันภัย 1-7 ปี
ทุนประกัน 400,000 บาท  รับอายุรถที่รับประกันภัย 1-5 ปี
ทุนประกัน 500,000 บาท  รับอายุรถที่รับประกันภัย 1-5 ปี

12. ระยะเวลาแคมเปญถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

 

เลือกซื้อเลย