รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2638-9333

บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง ดี2 และ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันจันทร์ – ศุกร์

โทรศัพท์: 0-2638-9000

โทรสาร: 0-2638-9030

www.allianzcp.com

contact@allianzcp.com

บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย ตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างสององค์กรใหญ่ คือ " กลุ่มอลิอันซ์ " หนึ่งในผู้นำด้านประกันภัยของยุโรป และ " เครือเจริญโภคภัณฑ์ " หนึ่งในธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ความมั่นคงของ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยมากว่า 17 ปี มีลูกค้ากว่า 100,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งมีเบี้ยประกันต่อปีรวมกันมากกว่า 3,000 ล้านบาท ด้วยความแข็งแกร่งด้านการเงิน บริการประกันภัยที่หลากหลาย และความมุ่งมั่นที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมเป็น " พลังเคียงข้างคุณ "

วิสัยทัศน์ " สู่ผู้นำประกันภัยไทย ด้วยหัวใจบริการ สร้างสรรค์งานเป็นหนึ่ง ลึกซึ้งและมั่นคง "

พันธกิจ
- มอบบริการประกันวินาศภัยที่เป็นเลิศเสมอให้กับลูกค้า
- สร้างความสามารถทางการแข่งขันสู่หนึ่งในห้าของผู้นำธุรกิจประกันภัยไทย
- มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรที่มีลูกค้าในหัวใจ มีไฟในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น
- เป็นบริษัทที่มีความมั่งคงทางการเงิน มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ
- รักษาและส่งมอบพันธสัญญาที่ให้ไว้ด้วยใจเป็นธรรม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท อลิอันซ์ ซี. พี. ประกันภัย

 • ประกันภัยรถยนต์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ประกันภัยทรัพย์สิน
 • ประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • ประกันภัยโจรกรรม
 • ประกันภัยการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร
 • ประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฏหมาย
 • ประกันภัยการขนส่งสินค้า
 • ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
 • ที่ปรึกษาบริหารความเสี่ยง
 • ประกันภัยบุคคลและครอบครัว
 • ประกันภัยธุรกิจขนาดใหญ่
 • ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม