รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

แปซิฟิกครอส

โทรแจ้งเคลม: 08-6341-8080

บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 555/29 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.30-17.30 น.

0-2401-9189, 08-6341-8080,

โทรสาร:0-2401-9787

www.pacificcross.co.th

contact@pacificcross.co.th

contactus@th.pacificcrosshealth.com

บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี และยังเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาทิเช่น บริษัทบลูครอสประกันภัยในประเทศฟิลิปปินส์, ฮ่องกง, และประเทศไทย เป็นต้น บริษัทฯถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแปซิฟิค ครอส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพและการเดินทางในอันดับต้นๆของเอเชีย ซึ่งในปี 1980 ทางบริษัทฯได้มีส่วนร่วมครั้งแรกของเราในตลาดประกันสุขภาพของไทย โดยในปี 1980 เราได้จัดตั้ง บลูครอส ประเทศไทยและบริษัทนี้ได้ถูกซื้อไปโดยบริษัทบูพา ประกันสุขภาพในปี 1996 จากนั้นในปี 2001 บริษัทฯได้กลับมาในประเทศไทยอีกครั้งในนามว่า เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัทนำสิน ประกันภัย ในด้านการบริหารงานและนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ/ประกันการเดินทางเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2005 บริษัทได้เข้าร่วมกับ แอลเอ็มจี ประกันภัย โดยดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพ/ประกันการเดินทาง/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายล่าสุดในประเทศไทย และมีประสบการณ์โดดเด่นที่สุดด้านการรับประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแอลเอ็มจี แปซิฟิค ในด้านการบริหารงานประกันสุขภาพและประกันการเดินทาง ตั้งแต่ปี 2005 ในช่วงปลายปี 2013 ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทางบริษัทได้ซื้อหุ้นกิจการบริษัทประกันสุขภาพที่จดทะเบียนในชื่อว่า บริษัทบริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และปรับโครงสร้างทุนด้วยจำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ถนนสาทรเหนือ บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อใหม่ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่า บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2014

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล

  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันภัยการเดินทางและความคุ้มครอง tailor-made ต่างๆของสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางการแพทย์
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันทันตกรรม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่อสาขา