รายละเอียดบริษัทประกันภัย


บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โตเกียวมารีนประกันภัย

โทรแจ้งเคลม: 0-2686-8888 กด4 (ตลอด24ชม.)

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลาทำการ 08.30 - 17.45 น.

โทรศัพท์ : 0-2239-2200,

โทรสาร : 0-2239-2049

www.tokiomarine.com

products@tokiomarine.co.th

บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) กว่า 130 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น เครือข่ายของเราครอบคลุม 483 เมืองใน 38 ประเทศและเรายังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคุณภาพระดับสากล

โตเกียวมารีน บริษัทประกันภัยแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2422 โตเกียวมารีนมีการเติบโตตลอดหลายตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรานำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์และการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของการประกันวินาศภัย การประกันชีวิต และ Takaful โตเกียวมารีนมีการดำเนินงานใน 37 ประเทศและเรายังคงขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เราจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มประกันภัยที่มีความหลากหลายและมีความมั่นคงทางการเงินมากที่สุดในโลก วันนี้ ในฐานะกลุ่มบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่มีสินทรัพย์มากกว่า 184.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (ณ สิ้นมีนาคม 2557) 27.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และพนักงาน 46,000 คน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย

  • ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  • ประกันภัยทรัพย์สิน
  • ประกันภัยวิศวกรรม
  • ประกันภัยชดเชยสำหรับคนงาน
  • ประกันภัยโจรกรรม
  • ประกันภัยความซื่อสัตย์