แพลทฟอร์มประกันออนไลน์ “อู้หู”
ดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

Why choose aboutus oohoo

Compare

Your choice

We are an online comparison platform. The final choice is yours.

Protection

Instant insurance

Buy securely online and get covered whithin minutes.

Best Deals

Best deals

We compare thousand of policies and find the best offers for you.

Support

Customer service

Our team is always ready to help you when needed.

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการ OOHOO


Over 1,000,000 attractive insurance policies were discovered by our customers.

OOHOO online insurance platform provides variety of insurance policies from 30+ leading insurance companies for you to choose from. We offer type 1, 2, 2+, 3+, 3, and Compulsory Policy (พรบ).
Got insured right away after the payment is made.


Customer Support

Customer Support

Our customer service team is available Monday to Friday 08:00 A.M.- 18:00 P.M. You can also contact us for support by email channel support@oohoo.io

Please call 0-2613-0404

SEE FAQ


Payment Method

Bank counter

Credit/debit card
(Credit Card Installment Plan Available)

ATM

Counter service

counter service

Bank counter

Credit/debit card

ATM

Counter service

counter service