ยกเลิกสิทธิเคลมประกัน กรณี Home Isolation และ Community Isolation

ยกเลิกสิทธิเคลมประกัน กรณี Home Isolation และ Community Isolation

09 Nov 2021

คปภ.แจ้งยกเลิกสิทธิเบิกประกันค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation หรือแบบ Community isolation เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่รักษาตัวในระบบ Home Isolation หรือแบบ Community isolation ลดลง ซึ่งการยกเลิกสิทธิเบิกประกันจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ส่วนสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวันที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ หรือ Hospitel ยังคงใช้สิทธิเบิกได้เหมือนผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลปกติ

ส่วนลดพิเศษจาก OOHOO เพิ่มเพื่อ รับไปเลย