กรมธุรกิจพลังงานประกาศปรับลดหัวจ่ายน้ำมันดีเซลเหลือ 2 ชนิด เริ่มแล้ว 1 พ.ค. 2567 นี้

กรมธุรกิจพลังงานประกาศปรับลดหัวจ่ายน้ำมันดีเซลเหลือ 2 ชนิด เริ่มแล้ว 1 พ.ค. 2567 นี้

07 May 2024